fbpx

Informacije o proizvodu

Rasipači mineralnog đubriva sa dva diska, serije A, se proizvode kao nošene mašine i kao takvi postavljaju se na traktor preko kačenja u tri tačke. Osnovni skladišni prostor je kapaciteta 650 litara a sa dodacima kapacitet mašina za rasipanje mineralnog đubriva dostiže i do 1000 litara. Mašine za rasipanje se mogu proizvoditi sa hidrauličnom daljinskom kontrolom. Zahvaljujući hidrauličnoj kontroli iz kabine traktora, rasipanje đubriva po obodima oranica se može uraditi veoma lako. Hidrauličnu kontrolu koristimo i za brzo zatvaranje dotoka đubriva kako bi se sprečilo prosipanje. Širina rasipanja đubriva mašine se kreće u rasponu od 10 do 24 metra. U zavisnosti od vrste đubriva, podešavanje širine rasipanja se vrši izmenom ugla i dužine lopatica na disku. Takođe morate i odabrati tip diska u zavisnosti od željene dužine. Rezervoar za đubrivo je pri dnu podeljen u dve distributivne jedinice razdvojene limom. Zahvaljujući tome i vertikalnom mešaču osigurana je ravnomerna raspodela đubriva.

U katalogu ispod možete pogledati modele iz naše ponude i njihove tehničke karakteristike.